Niet meer uitgeven dan er binnenkomt

Geldmanagement begint bij een helder overzicht van binnenkomende en uitgaande geldstromen. Van de binnenkomende gelstromen is het salaris normaal gesproken de belangrijkste. Afhankelijk van je baan kan dit per maand verschillen.

Veel mensen weten wel wat ze bruto verdienen, maar niet precies hoeveel ze netto overhouden. Zonde, want juist dit nettobedrag is het belangrijkste wanneer je een begroting probeert te maken voor je persoonlijke situatie.

Van bruto naar netto

Het brutoloon is het salaris dat je werkgever heeft vastgelegd in een contract. Dat kan op basis van een uurloon zijn, maar bij een vast contract vaker nog op basis van een maandloon. Overuren worden wel per uur uitbetaald. Het brutoloon is het salaris voordat er nog diverse belastingen geheven worden. Hoeveel belasting je betaalt verschilt per persoon en is met name afhankelijk van de hoogte van het salaris.

Er zijn vier belastingschijven, waarbij de af te dragen loonbelasting verschilt van 36,55% tot maximaal 52%.

De loonbelasting bestaat uit vier onderdelen:

  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Belasting

Dit zijn afdracht voor de zogenaamde Volksverzekeringen. Iedere vaste inwoner van Nederland is standaard verzekerd onder deze verzekeringen. De Volksverzekeringen beschermen je onder meer bij pensioen of de dood van de wettige partner.

Voor de drie Volksverzekeringen bestaat er een maximumbedrag dat je moet afdragen. Bij een hoog inkomen bereik je dit maximum vrij eenvoudig en bestaat het overige bedrag puur uit belasting dat naar de staatskas gaat.

Naast de maximum zijn er ook andere invloeden op het nettoloon, zoals een geldende cao of speciale afspraken met de werkgever.

Wat hou ik netto over?

Omdat het arbeidscontract enkel het brutosalaris vermeldt, is het soms niet geheel duidelijk wat je netto overhoudt. Je kunt met een speciale berekening je nettoloon berekenen vanuit je brutoloon. Goede calculators zijn hierbij behoorlijk nauwkeurig, zeker wanneer er weinig speciale situaties gelden.

De nauwkeurigheid van de calculator kan gecontroleerd worden door een eerder overgemaakt salaris in te vullen op de calculator. Een goede calculator kan namelijk ook van netto naar bruto rekenen. Vul je het nettobedrag in en komt er een brutosalaris uit dat overeenkomt met dat uit het contract, dan is de bruto netto calculator dus nauwkeurig voor jouw situatie mc8kavx.

Op basis van je nettobedrag kun je vervolgens veel beter inschatten hoeveel je maandelijks over zou kunnen houden. Met een brutosalaris is dit veel te onzeker, vanwege de vele afdrachten die nog moeten plaatsvinden.

Dit vind je misschien ook leuk...