Online beleggen

Het internet betekent nog elke dag een ware revolutie, ook voor het beheer van uw financieel vermogen. Informatie die vroeger voorbehouden was aanspecialisten is nu vrij beschikbaar en flitst razendsnel de wereld rond. Online portefeuillesystemen vereenvoudigen het opvolgen van uw beleggingsportefeuille. Zelf uw transacties via internet invoeren is ook mogelijk en soms goedkoper. Iedereen met toegang tot het internet beschikt vandaag over al dezemogelijkheden. Na de professionele belegger kunnen nu ook de kleine spaarders hun voordeel halen. Toch zijn er ook enkele kanttekeningen opdat u nietverstrikt raakt in het wereldwijde web.

VEILIGHEID VOOR ALLES

Beleggen via het internet is snel en comfortabel, maar het moet ook veilig zijn. Bankier en belegger kunnen samen zorgen voor een veilige manier van online bankieren. Zo gebruiken de meeste financiële instellingen beveiligingstechnieken die het verkeer tussen uw computer en de banksystemen coderen en beveiligen. U herkent dit onder meer aan het gebruik van https in het internetadres.Meestal hebt u ook een ‘sleutel’ en/of paswoord nodig om veilig aan te loggen. Uw pc beschermen met een firewall en antivirusprogramma helpt ook. Ga uiteraard voorzichtig om met vertrouwelijke (betaal)gegevens.

EEN TOTALEONLINE BELEGGINGSSERVICE

Wie belegt, gaat best niet overhaast te werk. Beleggen is een proces dat uit verschillende stappen bestaat.
U moet informatie kunnen inwinnen om weloverwogen beslissingen te nemen. U moet uw orders snel en gemakkelijk kunnen doorgeven. En u moet in staat zijn om uw beleggingsportefeuille op te volgen.
Een totale online beleggingsservice omvat dus drie stappen: informatie, transactie en opvolging.

TRANSACTIES

Online geld overschrijven van een zicht- naar spaarrekening is de start van elke online portefeuille. Het aanbod aan (online) beleggingsproducten en -transacties is natuurlijk veel uitgebreider: intekenen op kasbons of termijnrekeningen, beleggingsfondsen aan- en verkopen, aandelenorders plaatsen op de beurs, stortingen voor pensioensparen, … .Als u online belegt, staat u zelf in voor de aan- en verkoop van effecten. Met één muisklik brengt u uw order naar de beursvloer. Stelt u persoonlijk advies op prijs – of wilt u nog een ‘second opinion’ – dan kunt u altijd terecht bij uw vertrouwde adviseur via een onlinebericht.Denk overigens niet dat online beleggen eralleen is voor hyperactieve ‘daytraders’ of bezitters van een groot vermogen. U kunt ook een vermogen opbouwen door sporadisch beleggingsproducten aan te kopen of door meer systematisch te beleggen. Ook dergelijke beleggingsplannen kunt u volledig online opvolgen en indien nodig bijsturen.

OPVOLGING VANUW PORTEFEUILLE

Hebt u (online) een beleggingsportefeuille opgebouwd, dan is het erg belangrijk om deze portefeuille vlot te kunnen raadplegen enopvolgen. Met één klik op de knop hebt u altijd een volledig overzicht van uw rekeningen,effecten, beleggingsplannen, … Sommige financiële instellingen bieden hun cliënten ook meer gedetailleerde portefeuillesystemen aan. Hoeveel ben ik belegd in aandelen? Hoeveel in dollars? Welk rendement heb ik op mijn beleggingen?Zo’n e-portefeuillesysteem stelt u in staat om zelf uw portefeuille aan te passen aan de voorgestelde strategieën of portefeuillesamenstellingen. Voor een optimale samenstelling van uw (online) portefeuille stellen we voor om uw ideeën en plannen altijd samen met uw adviseur te bespreken. Zijn professionele raad is hier onmisbaar.

Dit vind je misschien ook leuk...