Investeren in onroerend goed

Nu er op dit moment nauwelijks rendement gemaakt kan worden op spaartegoeden zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. Op dit moment krijg je bij de meeste banken minder dan 1% rente op je spaarrekening. Door je spaargeld vast te zetten voor een langere tijd kan je meer rente krijgen. Als je je geld voor 10 jaar vast zet kan de rente oplopen tot een kleine 2%. Nog nauwelijks de moeite en je kan bovendien 10 jaar niet meer bij je geld.

Een alternatief voor sparen is je geld beleggen in aandelen of obligaties. Bij deze vormen van investeren heb je geen zekerheid over de rendementen welke je kunt behalen. Deze kunnen in goede jaren behoorlijk groot zijn, maar in slechte jaren kan je ook een behoorlijk verlies maken. Op dit moment weet niemand wat de beurzen gaan doen. Aan de ene kant stroomt er veel geld richting de beurzen omdat veel mensen gaan beleggen omdat ze op hun spaarrekening nauwelijks rente krijgen. Aan de andere kant zijn er ook veel bedreigingen welke al een tijdje boven de markten hangen. Zo is de FED van plan later dit jaar de rente te gaan verhogen, iets wat slecht is voor aandelen, en is er bijvoorbeeld onzekerheid over de Brexit en met Griekenland wil het ook nog niet vlotten.

Een alternatief voor sparen of beleggen in aandelen is geld verdienen door te investeren in vastgoed. Dit kan je doen door met eigen vermogen onroerend goed te kopen maar ook door het onroerend goed te financieren door middel van een hypotheek. In dit artikel zullen we bespreken hoe dit in zijn werk gaat.

Geld verdienen met onroerend goed dankzij huurinkomsten

Als je een huis koopt om dit vervolgens te gaan verhuren dan mag je er van uitgaan dat je een jaarlijks rendement kunt maken welke tussen de 6 en 12% ligt. Dit rendement bestaat uit de huurinkomsten welke je ontvangt van de huurder. Koop je een huis van 500.000 euro dan kan je dus een huurinkomst verwachten welke tussen de 30.000 en 60.000 euro per jaar ligt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je huis altijd verhuurd is. Als je huis een aantal maanden leeg komt te staan dan gaat je rendement hard achteruit.

De exacte hoogte van de huurinkomsten worden voor een belangrijk deel bepaald door de locatie van het huis welke je gekocht hebt en de staat waarin het pand zich bevindt. In de centra van de grote steden kan je veel meer huur vragen dan voor een huis ergens in een dorpje. En door bijvoorbeeld te investeren in een moderne badkamer kan je ook behoorlijk meer huur vragen.

Als je een huis met eigen vermogen koopt dan zijn alle huurinkomsten (minus de kosten voor onderhoud) je inkomsten. Je kan ook een huis kopen en deze deels door de bank mee te laten financieren. Je inkomsten bestaan dan uit de huurinkomsten minus de onderhoudskosten minus de hypotheekkosten. En de bank het huis mee laten financieren is helemaal niet zo’n raar idee. De hypotheekrente is op dit moment immers historisch laag. Als je een huis koopt, naast de koopwoning waarin je woont, om deze te gaan verhuren dan moet je er overigens wel rekening mee houden dat de rente van de hypotheek op de 2e woning niet fiscaal aftrekbaar zal zijn. Verder zal je moeten bekijken of je de woning mag verhuren volgens de voorwaarden van de hypotheekverstrekker.

Stel je koopt de woning uit bovenstaand voorbeeld voor 500.000 euro en je besluit 10% eigen vermogen te investeren (50.000 euro) en de overige 450.000 euro financier je door middel van een hypotheek. Indien je de hypotheekrente voor 30 jaar vast zet dan zal je ongeveer 3,5% (afhankelijk van de aanbieder) hypotheekrente betalen. Bij een annuïteitenhypotheek zal je een hypotheeklast hebben van ongeveer 2.000 euro per maand, ofwel 24.000 euro per jaar.

De verwachte huurinkomsten liggen tussen de 30.000 en 60.000 euro per jaar. Laten we voor dit voorbeeld uitgaan van het gemiddelde: 45.000 euro per jaar.
Je bruto inkomsten zullen dan 45.000 -/- 24.000 euro = 21.000 euro per jaar zijn. Hier gaan nog wel de kosten voor de WOZ belasting en de kosten van het onderhoud aan het pand vanaf. Waardoor je netto op ongeveer 15.000 euro per jaar zal uitkomen. Niet slecht voor een investering van 50.000 euro (het deel wat je zelf in het huis investeerde). Dat is een rendement van 30% per jaar.

Geld verdienen door de waarde stijging van vastgoed

Historisch gezien stijgt onroerend goed in waarde. Dit moet je dan over tientallen jaren bekijken. Recent maakte we een zeldzame periode mee waarin de huisprijzen daalden als gevolg van de kredietcrisis. Inmiddels herstellen de huisprijzen zich alweer naar het niveau van voor de kredietcrisis. En dat huisprijzen de komende decennia zullen stijgen ligt over het algemeen in de lijn der verwachtingen. Door het groeien van de bevolking zal er een schaarste in het aanbod van woningen blijven bestaan wat voor een opdrijvend effect op de prijzen van huizen zorgt.

Nadat, over 30 jaar, de hypotheek is afgelost kan er eventueel voor gekozen worden de woning te verkopen. Dit zou een mooie aanvulling op het pensioen kunnen betekenen. Als de hypotheek is afgelost dan kan er ook voor gekozen worden het huis te blijven verhuren. Door het wegvallen van de hypotheeklasten zullen de inkomsten aanzienlijk stijgen.

Risico’s

Zoals bij iedere vorm van investeren is het investeren in onroerend goed niet zonder risico. Een risico welke gelopen wordt is het instorten van de huizenmarkt. De waarde van het onroerend goed zal dan dalen, maar ook de hoogte van de huurgelden welke gevraagd kunnen worden zullen dalen. Een ander risico is het pand welke aangekocht wordt. Als dit een oud pand is dan kunnen de onderhoudskosten meer in de papieren gaan lopen dan vooraf werd aangenomen. Een ander risico is langdurige leegstand van de woning als een huurder vertrekt of een huurder welke zijn huurverplichtingen niet meer kan nakomen.

Dit vind je misschien ook leuk...